Funktioner hos människan

Funktioner hos människan

By Johan Andersson

 • Category: Genetics, Textbooks, Medicine
 • Type: ebook
 • Release Date: 2015-04-22
 • File Size: 107.88MB
 • Developer: Johan Andersson
 • App Ratings: 0/5 (0 App Reviews)
 • Price: Free
DOWNLOAD READ ONLINE

The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Funktioner hos människan Details

Boken tar upp hur mutationer blir till och vilka effekter de har för människor. Eleverna får möjlighet att studera vad hos oss människor har uppkommit av mutationer. De får presentera sitt arbete och reflektera över sitt eget lärande. Boken avslutas med en riktig utmaning.

Boken ingår i en serie med fyra böcker och en iTunes U kurs i genetik. Boken är tredje boken i serien. Prenumerera på kursen innan du fortsätter i denna bok på https://itunes.apple.com/se/course/biologi-7-9-genetik-grundkurs/id991267238.

Idén bakom bokserien och kursen är att kunna ge en tydlig pedagogisk struktur och pedagogik direkt till eleverna. Varje del i kursen stöds av en interaktiv textbok som innehåller media och interaktiva element för att höja upplevelsen av ämnet och för att fördjupa lärandet. Varje område inom genetiken tydliggörs med en aktivitet som ska genomföras av eleverna. Denna aktivitet kan utgöra en del av en lektion eller pågå under flera lektion.

Reviews

 • 5
  By Conan B
  Finally I get this ebook, thanks for all these Funktioner hos människan I can get now!
 • 4
  By Jerri U
  My friends are so mad that they do not know how I have all the high quality ebook which they do not!
 • 3
  By Morse J
  Funktioner hos människan was the best books I ever buy. Funktioner hos människan did exactly what you said it does.
 • 4
  By Sybil E
  I would like to personally thank you for your outstanding books. It's really wonderful.
 • 3
  By Dewey K
  I will recommend you to my colleagues. Funktioner hos människan is the most valuable books we have EVER purchased. I'd be lost without this. I am completely blown away.
 • 3
  By Yoshi A
  hahahahaha
 • 1
  By Ivett L
  wtffff i do not understand this!